Med en APV-strigle bearbejdes de øverste 2-3 cm af jordens overflade. Derved løsnes de øverste jordlag, hvilket mindsker vandfordampningen fra jorden. Samtidigt ødelægges fremspirende og etablerede ukrudtsplanter, idet de trækkes op af jorden og visner eller tildækkes med jord. Erfaringen viser, at op mod 90 % af den uønskede plantevækst ødelægges og visner, så effekten på ukrudtet er stort set på højde med kemisk ukrudtsbekæmpelse.


Aktuelle modeler: APV Tined Weeder Pro Vs 600 M1 / Vs 750 M1 / Vs 900 M1 / Vs 1200 M1

APV Tined Weeder Pro er en unik strigle, der tilpasser sig jordoverfladen takket være et unikt fjedersystem og samtidigt beskytter kulturplanter optimalt. Strigletænderne bevæger sig op og ned og trykket fra strigletænderne er ensartet, uanset hvilken højde de arbejder i. Derfor kan man nu anvende strigler i sårbare afgrøder og afgrøder dyrket på kamme som f.eks. kartofler, hvor arbejdstrykket vil være ensartet på toppen, siden og mellem kammene.

Denne unikke funktionalitet opnås takket være en unik fjederenhed pr. strigletand. Den kan indstilles, så tænderne har ensartet modtryk mod jordoverfladen ved forskellige højder. Det gør det muligt at anvende striglen i afgrøder med kamme som f.eks. kartofler. Strigletandens aggressivitet vil her være ensartet på toppen, siderne og bunden af kammene.


Aktuelle modeller: APV GS 300 M1 & GS 600 M1

Striglen arbejder intensivt og pålideligt med den enestående kombination af strigler på 10 mm og 8 mm. Arbejdsprocessens hårdhed kan indstilles individuelt. Planering, harvning og såning - det hele klares i én arbejdsgang.


Aktuelle modeller: APV GK 250 M1 & GK 300 M1

Kombistriglen er meget velegnet til såning af græsmarker i kombination med APV-spredere, hvor områderne er kuperede. Den store fordel er, at den både kan bruges som efterspænder og opdelt (harve foran, valse bagtil), og dermed kan den tilpasses til det aktuelle behov.


Aktuelle modeller: APV GP 300 M1 & GP 600 M1

Den professionelle harve lever op til kravene i forbindelse med pleje af græsmarker på større gårde og som redskab på maskinstationer. Takket være den enestående kombination af strigler på 12 mm og strigler på 8 mm bearbejdes græstørven optimalt. Den efterspændte valse sørger for, at evt. udsæd arbejdes godt ned i jorden.


Aktuelle modeler: APV Tined Weeder mini - VS 300 M1 / VS 150 M1

Det hører til sjældenhederne, at redskaber bliver mindre, men ikke desto mindre er det, hvad APV netop har gjort med deres innovative strigle med fjederbelastede tænder. Årsagen er ganske enkelt, at planteskoler, frilandsgartnerier og producenter af nicheafgrøde har fået øje på den specielle strigles fordele, men ønsker begrænsede arbejdsbredder.

De 2 nye modeller leveres med arbejdsbredder på henholdsvis 1,7 og 3,0 meters arbejdsbredde og kan begge leveres til frontmontage eller konventionelt liftophæng bag traktoren. Begge modeller er også forberedt til eftermontage af pneumatiske såmaskiner eller centrifugalspredere.(kopi 4)

Vil du vide mere?

Så ring på

Tlf. +45 75 38 20 24

#303030
#303030