EMILY MULTI’DIS HD er konstrueret til udstrøning af tunge materialer som sand og kalk. Den kan nemt monteres i en frontlæsser eller anden kraftig læssearm og fordele materialet i hele sengebåsens længderetning. En patenteret hydraulisk omrører og et HSDS (High Speed Discharge System) forhindrer materialet i at bygge bro bagerst i skovlen.

Læs brochure - Klik her

·        Rummer op til 1,9 m³

·        Kompakt design sikrer maksimalt overblik over arbejdsopgaven

·        Tragtformet skovl/beholder sikrer hurtig læsning

·        Reduceret forbrug af strømateriale med ensartet udstrøning af ønsket mængde

·        Tidsbesparende og ergonomisk optimal løsning af en tung opgave