APV blev etableret i 1997 hvor Jürgen Schöls besluttede sig til at skifte karrierespor fra bruger af landbrugsredskaber til producent. Han så muligheder i at forbedre og raffinere allerede kendte teknologier ud fra mottoet om, at der ikke er grund til at genopfinde hjulet, når det stadigvæk er muligt at forbedre og optimere det.

I Danmark er firmaet mest kendt for sine gule påbygnings-spredere, men er også begyndt at levere forskellige former for nyudviklede strigler og ukrudtsharver. Vi har især oplevet interesse for en APV variostrigle, der opretholder ensartet tryk på strigletænderne, uanset om de arbejder i bunden, på siden eller på toppen af kartoffelkammene. Den hedder APV Tined Weeder Pro VS og den unikke fjederpakke sikrer optimal tilpasning til jordoverfladen under alle forhold og i alle afgrøder.