Claydon producerer enkle, robuste, driftssikre og meget alsidige såmaskiner, der kan arbejde i alle jordbundstyper og så stort set alle afgrøder. Det handler alene om at kende sin jord og sætte sin standardmaskine rigtigt op.

Nu sætter vi fokus på maskinens fleksibilitet, årets etablerede afgrøder og landmændenes totaløkonomi og inviterer til ERFA-møder rundt om hos nogle af vores mange kunder. Her vil vi fortælle interesserede kunder om maskinen og tage deltagerne med ud i marken hos værterne og se de afgrøder, der er etableret med Claydon såmaskiner.

  • Steen Olesen fra Ølgod Maskinforretning giver en kort gennemgang af maskinens opbygning og indstillingsmuligheder i maskinhuset eller ude på gårdspladsen alt efter vejrforholdene.
  • Ude i marken er der mulighed til at høre om og spørge ind til værternes erfaringer om udsædsmængder, fremspiring, udbytter, totaløkonomi osv. 

ERFA-møderne afholdes i uge 24 hos landmænd i Thisted, Tarm, Vejle, Ringe og Væggerløse, så deltagerne kan se afgrøder sået med Claydon såmaskiner under relevante, lokale jordbunds- og dyrkningsforhold.

Tilmelding er nødvendig senest 11. juni af hensyn til beværtningen og corona-retningslinjer. Tilmelding kan ske via www.btmc.dk eller direkte til Steen Olesen på mail steen@omask.dk / telefon 52 10 11 60.

Vi starter kl. 10 alle steder