Aktuelle modeler: APV TIned Weeder Pro Vs 600 M1 / Vs 750 M1 / Vs 900 M1 / Vs 1200 M1

APV Tined Weeder Pro er en unik strigle, der tilpasser sig jordoverfladen takket være et unikt fjedersystem og samtidigt beskytter kulturplanter optimalt. Strigletænderne bevæger sig op og ned og trykket fra strigletænderne er ensartet, uanset hvilken højde de arbejder i. Derfor kan man nu anvende strigler i sårbare afgrøder og afgrøder dyrket på kamme som f.eks. kartofler, hvor arbejdstrykket vil være ensartet på toppen, siden og mellem kammene.

Denne unikke funktionalitet opnås takket være en unik fjederenhed pr. strigletand. Den kan indstilles, så tænderne har ensartet modtryk mod jordoverfladen ved forskellige højder. Det gør det muligt at anvende striglen i afgrøder med kamme som f.eks. kartofler. Strigletandens aggressivitet vil her være ensartet på toppen, siderne og bunden af kammene.